Colaborare cu Scoala 25

Bazin inot scoala 25

Bazinul scolii 25 pus in folosinta de clubul Atack Team

Bazinul de inot al scolii 25 va fi pus in folosinta de clubul Atack Team. Acesta se află într-o clădire nouă, construită lângă Școala 25. Bazinul de înot are o adâncime variabilă între 1,20 şi 1,80 m şi o dimensiune de 25 x 12,5 m. Este prevăzut cu 5 culoare de 2,5 m lăţime şi cu blocstarturi la capătul de 1,80 m adâncime în conformitate cu normele europene. De asemenea, elevii care vor folosi acest bazin de înot vor avea acces la 2 vestiare, diferenţiate pe sexe, prevăzute cu dotări moderne, duşuri şi grupuri sanitare, iar profesorii vor avea propriul vestiar. Totodată în clădirea care adăposteşte bazinul de înot se regăseşte şi un cabinet de prim ajutor. Capacitatea acestuia este de 65 de persoane, construcţia fiind proiectată pentru a fi utilizată simultan de două clase de elevi, împreună cu profesori şi personalul de întreţinere. Temperatura apei este reglată automat între 26 – 28 de grade Celsius.

Protocolul de colaborare va fi încheiat pe 4 ani, iar clubul Atack Team are următoarele obligații:

  • elevii Școlii Gimnaziale nr. 25 vor beneficia în cadrul programului școlar, ca activitate școlară, de lecții de natație gratuite în cadrul înotului didactic; fiecare clasa va beneficia de lecții săptămânale, in baza unui program stabilit la începutul fiecărui an școlar; lecțiile vor fi susținute de către personalul calificat al Utilizatorului (instructori și antrenori); Acest program va putea fi modificat de comun acord.

  • în limita spațiului disponibil, la solicitarea unitătiilor de învățământ, va asigura accesul gratuit elevilor din școlile cu profil sportiv (disciplina natatie) după un grafic stabilit de comun acord;

  • în urma unor protocoale încheiate cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor beneficia lecții de natație gratuite și copii aflati sub grija caselor de asistenta sociala;

  • în afara orelor din programul școlar, definite ca inot didactic, vor beneficia de a reducere de 10% din tariful practicat pentru cursurile de inot și înotul de agrement din cadrul bazinului, copiii (elevii) Școlii Gimnaziale nr. 25, ai unităților de învățământ de pe raza Sectorului 2, ai cadrelor didactice și personalului administrativ al unității de învățământ, copiii (elevii) salariaților Primăriei Sectorului 2 și Serviciilor Publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București; reducerea se va acorda în baza certificatului de naștere al copilului și a unei adeverințe eliberate semestrial de către unitatea de învățământ pe care o frecventează sau, după caz, a adeverinței de salariat emise de instituțiile angajatoare ale părinților.

  • tot de o reducere de 10% din tariful practicat pentru cursurile de inot și înotul de agrement vor beneficia și cadrele didactice și personalul administrativ ale Școlii Gimnaziale nr. 25, salariații Primăriei Sectorului 2 și ai Serviciilor Publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București , in baza unor abonamente lunare eliberate în baza adeverințelor de salariat emise de instituțiile angajatoare;

  • orarul de funcționare in scop didatic, ca activitate școlara, pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 25 va fi de Luni pană Vineri pe toata durata anului școlar conform unui program stabilit de comun acord între parti. Lecțiile didactice vor avea durata de 50 minute cu 10 minute pauză.